รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 กองคลัง 39
2 แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง 72
3 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปี 2566 กองคลัง 76
4 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 46
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 111
6 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 กองคลัง 152
7 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลัง 62
8 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบปะรมาณ 2565 ไตรมาส 3 กองคลัง 169
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองคลัง 136
10 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 กองคลัง 173
11 ประกาศพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน กองคลัง 192
12 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 234
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบระมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 301
14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 311
15 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กองคลัง 337
16 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กองคลัง 223
17 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง 207
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 237
19 รายานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 กองคลัง 222
20 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 250
21 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง 212
22 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 กองคลัง 220
23 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง 221
24 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง 200
25 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง 250
26 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กองคลัง 213
27 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง 221
28 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง 290
29 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง 223

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


 
 

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]