รายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปี 2566 กองคลัง -
2 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง -
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 42
4 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 กองคลัง 37
5 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กองคลัง 30
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบปะรมาณ 2565 ไตรมาส 3 กองคลัง 76
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองคลัง 85
8 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 กองคลัง 106
9 ประกาศพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน กองคลัง 125
10 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองคลัง 173
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบระมาณประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 222
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 243
13 แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง 250
14 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กองคลัง 292
15 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กองคลัง 182
16 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 กองคลัง 160
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 กองคลัง 194
18 รายานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 กองคลัง 182
19 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 194
20 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กองคลัง 165
21 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 กองคลัง 178
22 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 กองคลัง 175
23 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง 162
24 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 กองคลัง 173
25 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง กองคลัง 170
26 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 กองคลัง 168
27 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กองคลัง 214
28 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 กองคลัง 182

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean











 






 







 

































QR Code
อบต.ท่าช้าง



 



ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]