ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่าช้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2565 หัวหน้าสำนักปลัด 16
2 รายงานผลการดูแลรักษาสนามหน้าที่ที่ทำการ อบต.ท่าช้าง หัวหน้าสำนักปลัด 21
3 รายงานผลการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ หัวหน้าสำนักปลัด 21
4 รายงานผลการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนถนนเลียบคลองหลังโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ หัวหน้าสำนักปลัด 16
5 รายงานผลการรณรงค์ปลูกต้นไม้โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ หัวหน้าสำนักปลัด 22
6 รายงานผลการดูแลรักษาสนามหน้าที่ทำการ อบต ท่าช้าง หัวหน้าสำนักปลัด 15
7 รายงานผลการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ หัวหน้าสำนักปลัด 11
8 แต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของ อบต.ท่าช้าง หัวหน้าสำนักปลัด 23
9 รายงานผลตลาดนัด 2565 หัวหน้าสำนักปลัด 22
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หัวหน้าสำนักปลัด 60
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 หัวหน้าสำนักปลัด 47
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 238
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 174
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 196
15 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัด 294
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานปลัด 168
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 223
18 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด 175
19 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สำนักงานปลัด 185
20 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด 12018
21 iรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานปลัด 194
22 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ช่วง 6 เดือนแรก สำนักงานปลัด 180
23 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 180
24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 266
25 ประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานปลัด 181
26 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัด 182
27 รายงานประเมินผลแผน 6 เดือน สำนักงานปลัด 232
28 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 200
29 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 198
30 รายงานผลการการเข้าฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 201

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


  

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]