ระบบจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 34
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กองคลัง 25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองคลัง 19
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองคลัง 16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) กองคลัง 13
7 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ กองคลัง 13
8 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ (ศพด.อบต.ท่าช้าง) ส่วนการศึกษา 20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 20
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กองคลัง 14
11 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ กองคลัง 16
12 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (ศพด.อบต.ท่าช้าง) ส่วนการศึกษา 16
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 16
14 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ 2 กองคลัง 17
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 17
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ทรงไทย) หมู่ที่ 5 รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการชั่วคราวและถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ทรงไทย) หมู่ที่ 5 กองคลัง 19
18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ท่าช้าง กองคลัง 17
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเหมืองทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6 ต่อจากเดิม กองคลัง 22
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 16
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 21
22 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ กองคลัง 13
23 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ศพด.อบต.ท่าช้าง) ส่วนการศึกษา 18
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 17
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเหมืองทาน (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6 ต่อจากเดิม รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการชั่วคราวและป้ายถาวร กองคลัง 17
26 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาอเนกประสงค์คลุมลาน หมู่ที่ 2 กองคลัง 24
27 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ทรงไทย) หมู่ที่ 5 กองคลัง 17
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 กองคลัง 14
29 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ กองคลัง 22
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเหมืองทาน (ฝั่งตะวันตก) ต่อจากเดิม หมู่ที่ 6 กองคลัง 27

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


  

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]