บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ท่าช้างอำนาจหน้าที่

     ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ งานห้องสมุดประชาชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 

นางสาวทิพวรรณ บุญนิมิตร
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์ 0810094115

 

นางสาวทิพวรรณ บุญนิมิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปาริชาติ วังคะฮาต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางบังอร วินประเวศ

ครู คศ. 3

นางสาวสุพรรณี เกตุชู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


 
 

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]