สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

การศึกษา
     การจัดการศึกษาในตำบลท่าช้าง มีทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีหน่วยงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดการศึกษาของรัฐ ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการการขยายโอกาสทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน รับผิดชอบ การศึกษานอกโรงเรียนในระดับต่าง ๆ
       โรงเรียนประถมศึกษา  มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ
       ศูนย์เด็กเล็ก  มีจำนวน 1  ศูนย์  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าช้าง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มีจำนวน 12 แห่ง
       สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัด มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดโพธิ์กรุ


สาธารณสุข
       มีโรงพยาบาลของรัฐขนาด  30  เตียง  ได้แก่  โรงพยาบาลบ้านลาด
       มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ตำบลท่าช้างมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบแต่อยู่ห่างจากเขตตำบลท่าช้าง 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี ศูนย์อปพร.อบต.ท่าช้าง รับผิดชอบตำบลท่าช้าง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


 
 

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]