สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ที่ตั้ง
     ตำบลท่าช้างเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอบ้านลาด มีระยะทางเฉลี่ยจากที่ว่าการอำเภอบ้านลาดประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมสายหลักที่ใช้ในการติดต่อกับที่ว่าการอำเภอบ้านลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงคือ ถนนสายบ้านลาด – โพธิ์ลอย ตำบลท่าช้างมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหาด ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไร่สะท้อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด


เนื้อที่
     ตำบลท่าช้างมีเนื้อที่รวมทั้งตำบลประมาณ 9.57 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,982 ไร่


การปกครอง
     ตำบลท่าช้าง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
       หมู่ที่ 1  บ้านท่าช้าง
       หมู่ที่ 2  บ้านหาด
       หมู่ที่ 3  บ้านโพธิ์กรุ
       หมู่ที่ 4  บ้านไร่ปึก
       หมู่ที่ 5  บ้านไร่มะตุ่ม
       หมู่ที่ 6  บ้านกำ
       หมู่ที่ 7  บ้านไร่สวน
       หมู่ที่ 8  บ้านไร่โพธิ์-ไร่มาบ


จำนวนประชากร
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
       บ้านท่าช้าง 102 117 219 65
       บ้านหาด 240 262 502 151
       บ้านโพธิ์กรุ 113 133 246 81
       บ้านไร่ปึก 136 194 330 91
       บ้านไร่มะตุ่ม 178 211 389 115
       บ้านกำ 136 150 286 80
       บ้านไร่สวน 116 120 236 65
       บ้านไร่โพธิ์ - ไร่มาบ 295 303 598 173

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


 
 

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]